Liikkuminen ja tutkiminen Vekkulassa

Lapsi on luonnostaan liikkuvainen. Pyrimme tarjoamaan lapsille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan kaikkina vuodenaikoina sekä sisällä että ulkona.

Tutustumme erilaisiin liikuntalajeihin esim. hiihtoon, luisteluun, tanssiin ja palloilulajeihin.

Käytämme hyväksi lähiympäristön tarjoamat puitteet liikunnan harrastamiseen mm. lenkkipolku, hiihtolatu ja luistelukenttä.


Tuemme lasta ymmärtämään liikkumisen merkityksen ja kokemaan siitä riemua.

Liikunnan mukanaan tuomat onnistumisen elämykset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja minäkäsitystä sekä auttavat hahmottamaan omaa kehonkuvaa ja kehonsa hallintaa.

Retkeilemme paljon lähimetsässä ja annamme lapsille mahdollisuuden luonnon tutkimiseen kaikkina vuodenaikoina.

Tutkimiselle antaa suunnan lapsen mielenkiinnon kohteet sekä heiltä tulevat toiveet ja ideat.