Erityisen tuen toteutuminen Vekkulassa

Jos havaitsemme päiväkodissa lapsen kasvussa tai kehityksessä huolenaihetta, asiasta keskustellaan ensin vanhempien kanssa.
Jos on aihetta selvittää erityisen tuen tarvetta, otamme seuraavaksi yhteyttä vanhempien suostumuksella joko neuvolaan tai kiertävään erityislastentarhanopettajaan.

Erityislastentarhanopettaja havainnoi lasta ryhmässä ja antaa tarvittaessa konsultaatiota. Jos tutkimuksessa todetaan, että lapsi tarvitsee erityistä tukea, laadimme yhteistyössä vanhempien ja erityisasiantuntijoiden kanssa varhaisen kuntoutuksen suunnitelman,

jota tarkistetaan puolivuosittain.

Näkemyksemme mukaan vanhempien rooli prosessin läpiviemiseen on merkittävä. Yksityisenä päiväkotina roolimme on lähinnä ohjata tukea tarvitsevat lapset perheineen erityisasiantuntijoiden palveluiden piiriin resurssien puutteen johdosta.


Lähimmät yhteistyötahot:


Seurakunta
Säännölliset toimintatuokiot ja mahdollisuus osallistua kirkollisina juhlapäivinä kirkonmenoihin.

Erityislastentarhanopettaja
Yhteydenotot ja konsultaatio tarvittaessa.

Psykologi
Yhteydenotot tarvittaessa.

Toiminta- ja puheterapeutti
Tiedonsiirtoa ja toimintaohjeita lapsen erityistuen tarpeesta.

Joensuun kaupungin päivähoitotoimisto
Lapsien päivähoitopaikan myöntäminen, oikeuksien ja velvollisuuksien tiedottaminen.

Kirjasto

Satutunnit ja kirjojen lainaus

Muut päiväkodit

Yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia henkilökunnalle, tiedonvälitystä ja vertaistukea.

Neuvola
Tiedonkulkua lapsen kehityksestä, esim. 4-vuotis neuvolalomake.

Koulut
Siirtopalavereita kouluun lähtevistä, TET-harjoittelijoita, ammattiin valmistavat työssäoppimisjaksot.