Kasvatuskumppanuus Vekkulassa

Kasvatustyömme lähtökohtana on perheiden arvostus ja vanhempien kasvatustyön tukijan roolimme tiedostaminen. Tavoitteenamme on avoin ja luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuus koostuu päivittäisistä keskusteluista lapsen päiväkotiin tuonti- ja hakutilanteissa, lapsen omasta vasusta, keskusteluista vanhempien kanssa, vanhempain- ja asiantuntija-illoista, yhteisistä juhlista ja vanhemmille aina avoimista ovista.


Kasvatustyön arviointi Vekkulassa


Näemme kasvatustyön jatkuvasti muuttuvana ja näin ollen oman työskentelyn kehittäminen arvioinnin kautta on tärkeää. Arviointia toteutamme Vekkulan arjessa päivittäin keskustelemalla vanhempien ja lasten kanssa. Keskusteluiden tarkoituksena on antaa perheille tilaisuus ilmaista omat kehittämisideansa toiminnan suhteen. Tähän keskusteluun voivat osallistua myös alan opiskelijat.

Päivittäisten kasvatuskeskusteluiden lisäksi varhaiskasvatusta arvioidaan kyselyjen avulla. Varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain uuden toimintakauden alkaessa. Hoitosuhteen alkaessa lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen vahvuudet, tarpeet ja tavoitteet. Lapsen vasua arvioidaan ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Keräämme dokumentaatiota lapsen hoitosuhteen ajalta Vekkulassa lapsen omien piirustuksien, satujen, askartelujen, haastattelujen ja tapahtumien kirjaamisella.