Toiminta-ajatus

Toimintamme tavoitteena on myönteisen kasvuilmapiirin luominen kiinteässä yhteistyössä henkilökunnan ja vanhempien kesken.

Pyrimme kannustamaan lasta ilmaisemaan tunteitaan kaikissa arjen tilanteissa turvallisen aikuisen läsnä ollessa.

Haluamme tukea lasten ystävyyssuhteita.

Ohjeistukset ja säännöt esitetään lapsille myönteisessä muodossa ja lapsentajuisesti.

Kasvatustyömme lähtökohtana on lapsen oma kiinnostus, halu tutkia ja kokeilla.

Aktiivinen oppiminen perustuu lapsen omakohtaisiin konkreettisiin kokemuksiin häntä ympäröivästä maailmasta, sen ihmisistä, eläimistä ja tapahtumista läheisessä vuorovaikutuksessa kannustavan aikuisen kanssa.

Kiinnostavassa ja motivoivassa ympäristössä lapsi pystyy tekemään päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia.

Lasten motivoitumista ja keskittymistä voidaan ohjata ns. ohjatulla valinnanvapaudella ja hyvin suunnitellulla toiminta-ympäristöllä.

Huumorin keinoin pyrimme ratkaisemaan monia tilanteita
sekä pitämään yllä positiivista ilmapiiriä päiväkodin arjessa.