Toiminta ja oppimisympäristö

Oppimisympäristöä pyritään rakentamaan turvalliseksi, kodin-omaiseksi ja oppimaan innostavaksi eri-ikäisten lasten tarpeet huomioiden.

Toimintamme tarkoitus on mahdollistaa sekä yksilöille että ryhmille soveltuva toiminta- ja oppimisympäristö.

Käytännössä tätä ajatusta toteutamme käyttämällä hyväksi kaikkia päiväkodin sisätiloja ja antamalla lapsille mahdollisuuden toimia pienryhmissä.

Lasten oma-aloitteisuuden vahvistamista tuetaan toiminta-ympäristössämme asettamalla toimintavälineet ja materiaalit lasten saataville mahdollisuuksien mukaan.

Käytämme Vekkulan lähiympäristöä hyväksi toiminnassamme mahdollisimman monipuolisesti.